امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
قشقایی شیراز در ورزشگاه پارس از شهرداری تبریز میزبانی می کند
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
یادداشت : زمانی برای تغییر در برخی هیأت ها
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱