شهادت ۲ مامور فداکار پلیس شهرستان نی ریز در درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح/شاهسونی ها به فیض شهادت نائل شدند
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
شیراز لرزید/تاکنون خسارتی گزارش نشده است
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰