افتتاح سالن ورزشی و ایستگاه صبح گاهی وعصر گاهی در غرب شیراز
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
شیراز میزبان رقابت های بین المللی تنیس
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱