پسران تنیسور فارسی در جایگاه سوم مسابقات کشوری ایستادند
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
دختران والیبالیست فارس میزبان تهرانی ها
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷