در راستای عدالت اجتماعی و توجه به ورزش روستائیان و عشایر خانه ورزش روستایی تجهیز شد
۲۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
آغاز رقابت های لیگ دسته یک والیبال نشسته در مرودشت
۲۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹