هندبالیست های کازرونی در مقابل نفت و گاز گچساران پیروز شدند
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
بانوان زاگرس شیراز میزبان بانوان البرز
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳