حذف ثریا آقایی در مرحله نیمه نهایی بدمینتون جام فجر
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
چهار زمین چمن مصنوعی در شهرستان ارسنجان افتتاح شد
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۷