۳۰۰ هزار متر مربع به فضای مفید ورزشی فارس اضافه میشود/ ورزشگاه پارس آماده میزبانی جام حذفی
۱۷:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
قهرمانی بانوی استان فارسی در مسابقات آزاد قهرمانی کشور دارت آنلاین
۱۷:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۳