فارسی ها یک صدا شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
کسب ۳ مدال طلا در مسابقات او اسپرت جهان توسط ورزشکاران فارس
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳