لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=8981

QR: دانشگاه پیام نور شیراز میزبان دومین کنفرانس ملی ” تحول گرایی در مدیریت”