علی شاهسون خبرنگار
روایت خاطرات ایثارگران دانشگاه فنی فارس توسط خبرنگار شیرازی در کتاب کوله‌پشتی
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
مهار آتش سوزی در مجتمع زیتون شیراز + جزئیات کامل حادثه
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۶