انتقاد به تعطیلی مرکز آموزش عالی استهبان
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ورود دیوان محاسبات و بازگشت هزینه های مازاد حج به حساب زائران
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱