بانوی پاراتیرانداز شیرازی مدال های خود را به موزه ورزش اهدا کرد
۲۳:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
هیئت ورزش های کارگری استان فارس برترین هیئت برای دومین سال پیاپی
۲۳:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰