درخشش کماندار نوجوان فارسی در آزمون استعداد یابی جهانی
۰۹:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
پایان دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی اسکی بانوان در سپیدان
۰۹:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۶