روایت یک صعود
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
استقبال از افتخار آفرینان نابینا و کم بینا فارس در فرودگاه دستغیب شیراز
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۳