فارس از برترین های ورزش های رزمی در کشور
۲۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
احداث شش سالن ورزشی ویژه بانوان در فارس/ حضور ویژه بانوان در سطح مدیریتی ورزش استان
۲۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۴