دکه مطبوعات ورزشی شیراز
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۴
بسته شدن ورزشگاه پارس شیراز برای حصارکشی/ ورود تماشاگران به دلیل مقررات بهداشتی مرتبط با کرونا ممنوع است
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۴