کشتی گیر کازرونی در اردوی تیم ملی
۲۰:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
چهار تنیسور از استان فارس در انتخابی تیم ملی
۲۰:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۱