امروز - چهارشنبه - ۳ مرداد ۱۴۰۳
ثبت رکورد جدید روپایی با توپ داژبال و راگبی توسط ورزشکار استان فارسی
۱۰:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
دو رکورد دیگر توسط ورزشکاران سروستانی به ثبت رسید
۱۰:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲