مدیر کل ورزش و جوانان مطرح کرد؛ دوره ملی دانش افزایی زمینه ساز بازآموزی مدیران مراکز مشاوره و روانشناسان
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
دکه مطبوعات ورزشی شیراز/
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۷