نامه تخلیه مجموعه ورزشی برق اعلام شد/ بودن یا نبودن باشگاه برق
۲۲:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
پینگ پنگ بازان بوشهری بر سکوی قهرمانی ایستادند
۲۲:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵