مصطفی کدخدائی رییس کمیته ساماندهی فضای مجازی و رسانه ای انجمن های ورزشی دانشگاه پیام نور شد
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
کلنگ زنی سالن ورزشی تخصصی کاراته در جهرم انجام شد
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸