علیرضا امامی‌ فر بعنوان رئیس مرکز ملی فوتبال منصوب شد
۲۳:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۰ زمین چمن مصنوعی در شهرستان های لامرد و مهر
۲۳:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷