شهرک ها و نواحی صنعتی تخصصی و صنفی در فارس راه اندازی می شود
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
در دیدار استاندار فارس با وزیر نیرو چه گذشت؟
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸