شهردار ۵ منطقه شیراز از ۱۰ تا ۱۴ دی پاسخگوی شهروندان
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
احمدرضا دستغیب گزینه اول کمیسیون برنامه و بودجه برای تصدی ریاست دیوان محاسبات کشور
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۱