کدام دانشگاه های شیراز در رتبه بندی دانشگاه های جهان قرار گرفتند؟
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
تمام مناطق عشایر نشین فارس با پنل های خورشیدی برق رسانی می شود
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲