علی روزی طلب در گفت و گو با ورزش در پارس: همگانی کردن تیراندازی با کمان در استان فارس اولویت برنامه های هیات است
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
معاون توسعه امور ورزش و جوانان فارس منصوب شد
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۰