استاندار فارس: افزایش سرانه ورزشی فارس به دو میلیون و ۳۰۰ هزار متر مربع
۲۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
ثبت رکورد جدید توسط ورزشکار مرودشتی
۲۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶