سبک کیوکوشین فارس برترین سبک کشور
۱۰:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
جشنواره بانوان کاراته کا داراب برگزار شد
۱۰:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷