لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=6249

QR: جهرم نخستین شهر استان فارس برای دریافت نشان ملی شهر فعال