افتتاح دومین زمین چمن مصنوعی شهرک سعدی تا پایان دی ماه
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
دیدار تیم زاگرس شیراز و بانوان نماینده سینا بوشهر لغو شد
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۰