ژیمناست شیرازی: به مسابقات پیش رو امیدوار هستم/ ثبت شش حرکت در کتاب داوری
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
سیروس پاک فطرت خبرداد: معرفی روسای هیئت همگانی در ۷ شهرستان تازه تاسیس فارس
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۳۰