برگزاری ۲ نمایشگاه تخصصی نقاشی میراث فرهنگی در ارگ کریمخانی شیراز
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
بارندگی در فارس به ۲۵۳ میلی متر رسید
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹