مصاف خانگی قشقایی شیراز با ملوان انزلی در ورزشگاه پارس
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
فجر باز هم باخت
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱