هیچ تونلی از زیر بافت تاریخی شیراز عبور نمی کند
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
بلوار پرستار شیراز به مدت ۴ روز مسدود می شود
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱