گزارش: ورزشکاران به همراه دیگر مردم در یک کار جهادی
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
رئیس هیئت مدیره شرکت عمران، توسعه و سرمایه‌گذاری همه مردم دنیا: از ایده های خلاقانه اهالی ورزش در حوزه کسب و کار حمایت می شود
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۷