طرح بزرگ کوچه های کریمانه در فارس اجرا شد
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
فعال رسانه ای فارس رئیس دفتر ایرنا در مسکو شد
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۶