۱۸ طرح بزرگ عمرانی شهری در شیراز فعال است
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۶
فجر سپاسی
رجب‌زاده هدایت تیم فجر شهید سپاسی را برعهده گرفت
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۶