نمایندگان فوتسال بانوان شیراز به مصاف حریفان خود می روند
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
باخت خانه بسکتبال فارس مقابل تیم پر ستاره بهمن تهران
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶