مدیرکل دفتر عملکرد بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت ورزش و جوانان : برگزاری کارگاه های آموزشی موجب تقویت دانش مدیران بازرسی مناطق و استان های کشور می شود
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
صفحه ورزشی شنبه ۲۵ خردادماه ۹۸ روزنامه شیرازنوین
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵