برگزاری کارگاه آموزشی پیش از ازدواج ویژه مشاوران در شهرستان مهر
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
برگزاری مسابقات انتخابی کشوری کراس فیت در شیراز
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹