پویش تندرستی بانوان شاغل برگزار شد
۲۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
کسب نتایج ضعیف باعث جریمه بازیکنان فجر شد
۲۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸