سرداور و ارزیاب مسابقات بین المللی فجر ایران وارد شیراز شدند
۲۱:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
مسابقات اسکی قهرمانی استان برگزار می شود
۲۱:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۲