جایگاه نخست فارس در مسابقات آنلاین تخت شنو ورزش زورخانه ای کشور
۱۳:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لیگ تندرستی با هدف ایجاد تحرک و روحیه نشاط برگزار می شود
۱۳:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱