نتیجه عملکرد مجموعه ورزش و جوانان فارس افزایش امید است
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
شیراز ، میزبان مسابقات جودو نونهالان فارس
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱