رئیس اداره ورزش و جوانان آباده: کلنگ زنی بزرگترین پروژه سوارکاری در آباده/نیروهای جوان به هیأت ها جان تازه می بخشند
۱۸:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
سیروس پاک فطرت به عنوان مشاور عالی در شبکه ورزش شهرداری ها منصوب شد
۱۸:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۶