ویدئوی آموزشی مربی استان فارسی مورد توجه فدراسیون جهانی بوکس
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
کیخا
لغو فینال جام جهانی باکو به ضرر ورزشکار شیرازی
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲