چرایی انصراف زاگرس پارس از رقابت‌های لیگ برتر ووشو
۱۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
کشتی گیر شیرازی در مسابقات ایتالیا
۱۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵