راه اندازی ناحیه صنعتی کوار در دستور کار شرکت شهرک های صنعتی فارس
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
پیش بینی اجرای ۱۶۰ برنامه خدمت رسان توسط گروه های جهادی در شمال غرب شیراز
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷