معاون توسعه منابع و پشتیبانی : با جذب اعتبارات حمایتهای موثری به ورزش استان صورت گرفته است
۲۲:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
صفحه ورزشی روزنامه تماشا
۲۲:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶